Използват ли компаниите ефективно големите обеми от данни?

Внедряването на новите технологии в индустрията все още е предизвикателство, смятат участници в Клуб Investor.bg: Tech of Tomorrow